Lịch thi lần 2 của khóa 18
16:38 | 17/10/2019
Lịch thi lần 2 của khóa 18
Lịch thi HK I năm học 2019 - 2020 (Đợt 1)
16:32 | 17/10/2019
Lịch thi HK I năm học 2019 - 2020 (Đợt 1)
Thông báo thay đổi TKB(cập nhật ngày 16/10/2019)
08:29 | 17/10/2019
Thông báo thay đổi TKB(cập nhật ngày 16/10/2019)
Thông bao thay đổi TKB (cập nhật lần 2, ngày 15/10/2019)
08:11 | 17/10/2019
Thông bao thay đổi TKB (cập nhật lần 2, ngày 15/10/2019)
Thông báo thay đổi thời khóa biểu (cập nhật ngày 15/10/2019)
13:03 | 15/10/2019
Thông báo thay đổi thời khóa biểu (cập nhật ngày 15/10/2019)
Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp
08:11 | 15/10/2019
Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp
Thông báo thay đổi thời khóa biểu 18CDKT, 18CDQP
08:06 | 15/10/2019
Thông báo thay đổi thời khóa biểu 18CDKT, 18CDQP
Thông báo về việc thay đổi thời khóa biểu lớp 18CĐQH
11:10 | 10/10/2019
Thông báo về việc thay đổi thời khóa biểu lớp 18CĐQH
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp (Đợt xét ngày 03/10/2019)
12:39 | 09/10/2019
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp (Đợt xét ngày 03/10/2019)
Thông báo về việc thay đổi thời khóa biểu 18CĐBC1
09:03 | 09/10/2019
Thông báo về việc thay đổi thời khóa biểu 18CĐBC1
Thông tin tuyển sinh 2016
trung tâm NN TH
Giảng viên Quản lý hệ tín chỉ
Quản lý hệ tín chỉ SV
VOV College Facebook


waiting
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting