Thông báo về việc thay đổi thời khoá biểu
16:59 | 22/06/2018
Căn cứ vào thời khoá biểu học kỳ II, năm học 2017-2018;Căn cứ vào đề xuất dạy bù của Giảng viên Nguyễn Thị Diễm Phương(Trung tâm Thông tin - Thư viện),
Danh sách sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp (đợt xét ngày 12/6/2018)
16:56 | 22/06/2018
Danh sách sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp (đợt xét ngày 12/6/2018)
Thông báo thay đổi Thời Khóa biểu
10:00 | 14/06/2018
Căn cứ vào đề xuất dạy bù của Giảng viên Nguyễn Thị Diễm Phương về việc giảng dạy học phần môn Tin báo in, Tin phát thanh lớp 17CĐBC4
Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2018 tại trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II - TP Hồ Chí Minh
00:00 | 01/06/2018
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2018 tại trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II - TP Hồ Chí Minh
Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần HK2 – Năm học 2017-2018
15:03 | 30/05/2018
Xét đơn xin mở thêm lớp học phần của nhóm sinh viên lớp 15CĐKT và ý kiến phân công giảng dạy của Khoa Công nghệ Phát thanh - Truyền hình và Truyền thông, nhà trường thông báo mở bổ sung lớp học trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:
Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần Hk2 – năm học 2017-2018
16:25 | 29/05/2018
Xét đơn xin mở thêm lớp học phần của nhóm sinh viên lớp 15CĐBC1 và ý kiến phân công giảng dạy của Khoa Báo chí và Truyền thông, nhà trường thông báo mở bổ sung lớp học trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:
Thông báo về việc thi học kỳ 2 (đợt 2) và việc học bổ sung hoặc bù giờ
12:19 | 15/05/2018
Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2017-2018 và tiến độ giảng dạy của các môn học, Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp như sau.
Thông báo về việc nộp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, GDQP, GDTC và thực hiện thủ tục để xét tốt nghiệp - Đợt tháng 06/2018
10:08 | 04/05/2018
Thông báo về việc nộp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, GDQP, GDTC và thực hiện thủ tục để xét tốt nghiệp - Đợt tháng 06/2018
Thông báo V/v nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), 30/4 và 01/05/2018
08:39 | 24/04/2018
Thông báo V/v nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), 30/4 và 01/05/2018
Thông báo v/v thi học kỳ 2 (đợt 1) và việc học bổ sung hoặc bù giờ
11:55 | 12/04/2018
Thông báo v/v thi học kỳ 2 (đợt 1) và việc học bổ sung hoặc bù giờ
Thông tin tuyển sinh 2016
trung tâm NN TH
Giảng viên Quản lý hệ tín chỉ
Quản lý hệ tín chỉ SV
VOV College Facebook


waiting
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting