Thông báo về việc mở bổ sung lớp học phần HK2 năm học 2017 - 2018
11:30 | 16/03/2018
Căn cứ kế hoạch đào tạo của các lớp cao đẳng 18, nhà trường thông báo mở bổ sung các lớp học trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 cho các môn học như sau: Pháp luật – 2 tín chỉ. Nhập môn phát thanh - Truyền hình – 2 tín chỉ. Anh văn – 3 tín chỉ. Giáo dục thể chất – 2 tín chỉ. Tin học – 2 tín chỉ. Ảnh báo chí – 2 tín chỉ. Cơ sở lý luận báo chí truyền thông – 2 tín chỉ. Nhiếp ảnh – 2 tín chỉ. Quay camera – 2 tín chỉ.
Lịch thi học kỳ của 2 lớp liên thông và Bảng Điểm Tổng kết học kỳ 1 và học kỳ 2 của lớp Báo chí K2016D-VHVL
15:18 | 13/03/2018
Lịch thi học kỳ của 2 lớp liên thông và Bảng Điểm Tổng kết học kỳ 1 và học kỳ 2 của lớp Báo chí K2016D-VHVL
Thông báo v/v gián đoạn trong việc tập trung học Giáo dục quốc phòng đối với sinh viên các lớp 17 cao đẳng
15:06 | 26/02/2018
Thông báo v/v gián đoạn trong việc tập trung học Giáo dục quốc phòng đối với sinh viên các lớp 17 cao đẳng
Thông báo v/v triển khai học Giáo dục quốc phòng - An ninh cho SV các lớp 17CĐBC1-5, 17CĐKT, 17CĐTH và SV các khóa trước học trả nợ
09:23 | 29/01/2018
Thông báo v/v triển khai học Giáo dục quốc phòng - An ninh cho SV các lớp 17CĐBC1-5, 17CĐKT, 17CĐTH và SV các khóa trước học trả nợ
Thông báo thay đổi thời khóa biểu - Lớp 16CĐBC3
12:16 | 25/01/2018
Thông báo thay đổi thời khóa biểu - Lớp 16CĐBC3
Kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2017-2018 lớp Báo chí K2017-LT-VLVH, Tp. Hồ Chí Minh
09:55 | 25/01/2018
Kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2017-2018 lớp Báo chí K2017-LT-VLVH, Tp. Hồ Chí Minh
Lịch nghiệm thu thực tập tốt nghiệp tại trường cho lớp 16LTBC
18:26 | 22/01/2018
Lịch nghiệm thu thực tập tốt nghiệp tại trường cho lớp 16LTBC
Thông tin tuyển sinh năm 2018
15:06 | 28/12/2017
Thông tin tuyển sinh năm 2018. Tuyển sinh ngành Truyền thông đa phương tiện 40 chỉ tiêu, ngành Quan hệ công chúng 40 chỉ tiêu, ngành Quay phim 40 chỉ tiêu, ngành Thiết kế đồ họa 40 chỉ tiêu, ngành báo chí 270 chỉ tiêu, ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 60 chỉ tiêu, ngành Tin học ứng dụng 60 chỉ tiêu.
Thông báo khẩn
22:30 | 24/12/2017
Để chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 16 ảnh hưởng đến địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện công điện "Hỏa tốc" số 7924/CĐ-UBND ngày 24/12/2017 của UBND thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II thông báo: - Toàn thể giảng viên, sinh viên, học viên các lớp nghỉ học kể từ 12 giờ ngày 25/12/2017 đến hết ngày 26/12/2017.- Các buổi học trong thời gian nghỉ nêu trên được tăng tiến độ thêm một buổi để bù giờ. Giảng viên liên hệ Phòng Đào tạo để thu xếp lịch dạy bù trong thời gian sớm nhất. Các Trung tâm chủ động thu xếp lịch dạy bù của các lớp ngắn hạn.
Thông báo thay đổi thời khóa biểu - lớp 15CĐTH
15:23 | 22/12/2017
Thông báo thay đổi thời khóa biểu - lớp 15CĐTH
Thông tin tuyển sinh 2016
trung tâm NN TH
Giảng viên Quản lý hệ tín chỉ
Quản lý hệ tín chỉ SV
VOV College Facebook


waiting
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting