• ts
  • ts201812
Thông báo V/v tổ chức thi tốt nghiệp TCCN năm 2018Căn cứ điều 21 Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chính quy áp dụng cho khóa học 2015 - 2017, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II thông báo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 7/2018, cụ thể: Ngày thi 26/7 và 27/7/2018
  • Học là trải nghiệm
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting