• ts
  • ts201812
Thông báo V/v thay đổi thời khóa biểuThông báo V/v thay đổi thời khóa biểu Lớp 16CĐBC2: Cả lớp học Thực hành phát thanh trực tiếp vào thứ 5 hàng tuần tại phòng A309-CS1, bắt đầu từ ngày 15/11/2018.Lớp 18CĐTT: lớp học bù môn Nhập môn truyền thông đa phương tiện vào sáng thứ 4 (21/11/2018) tại phòng D402.
  • Học là trải nghiệm
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting