• ts2
Thông báo về việc nghỉ học, cập nhật tiến độ giảng dạy và dạy bù giờ (HK1 – Năm học 2017-2018)Thực hiện kế hoạch công tác tháng 12/2017, nhà trường thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên các lớp việc nghỉ học, cập nhật tiến độ giảng dạy và dạy bù giờ trong HK1 năm học 2017-2018 như sau
  • Học là trải nghiệm
VOV College tuyển sinh thêm 4 ngành mớiNgày 10/11/2017, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOV College) đã được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng với bốn ngành học mới: Quay phim, Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng.
Hỗ trợ trực tuyếnwaiting